Menu główne

19 października 2018

Pt

faza 3

00:44
16:02

wodnik


niepodlewanie


kwiat 

Przycinamy róże na wysokość 20 – 30 cm. Jeżeli zbliżają się przymrozki, to kopczykujemy krzewy, obsypując szyjki korzeniowe luźnym torfem. Nie przykrywamy ich jednak jeszcze agrowłókniną ani stroiszem świerkowym.