Menu główne

5 marca 2019

Wt

 faza 7

06:12
15:58

ryby


podlewanie


lisc

 

Tuż przed nowiem są najkorzystniejsze warunki do przycięcia uszkodzonych przez mrozy wierzchołków roślin. Wierzchołki obcinamy tuż nad najwyższym, żyjącym pąkiem, który wkrótce wytworzy nowy przewodnik. Warto też usunąć podwójne wierzchołki, tak aby drzewo miało jeden prosty pień.