Menu główne

7 marca 2019

Cz

 faza 1

06:54
18:11

ryby


podlewanie


lisc

 

Jeżeli woda w oczkach wodnych i stawach już rozmarzła, czyścimy je po zimie. Usuwamy obumarłe części roślin, opadłe liście. Zabieg ten zabezpieczy wodę przed późniejszym mętnieniem i „kwitnięciem”. Możemy dzisiaj wykonać cięcie roślin w ogrodzie. Warto przyciąć suche trawy ozdobne, takie jak miskanty, trzęślice, itp.