Menu główne

13 kwietnia 2019

So

 faza 3

10:29
02:05

lew

 

 


owoc

 

Sadzimy truskawki, poziomki oraz krzewy jagodowe. Truskawki oraz poziomki możemy wyściółkować słomą lub tkaniną ściółkującą, co zapobiegnie nadmiernemu wzrostowi chwastów. Jest to również dobry czas na pielenie grządek.